Anunțuri proiecte
Anunțuri privind proiectele desfășurate de administrația Breaza

Cresterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din comuna Breaza, judetul Buzău.

Documentație de atribuire:

■ Anunț de intenție – Pentru achiziția de lucrări aferente investiției – Descarcă documentul integral în format PDF.

■ Caiet de sarcini – Pentru atribuirea contractului de lucrări aferente investiției – Descarcă documentul integral în format PDF.

■ Model de contract – Contract de execuție lucrări pentru obiectiv – Descarcă documentul integral în format PDF.

■ Modele formulare – Formulare utilizate în cadrul procedurii – Descarcă documentul integral în format PDF.

■ Notă justificativă – Privind determinarea valorii estimate a contractului de lucrări – Descarcă documentul integral în format PDF.

■ Referat – PT2 Cresterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din comuna Breaza, judetul Buzău – Descarcă documentul integral în format PDF.

■ Strategia de contractare – Pentru achiziția de lucrări din cadrul investiției – Descarcă documentul integral în format PDF.

Comuna BREAZA anunță semnarea contractului de finanțare nr 20318/17.02.2023 si inceperea proiectului de investitie cu titlul ”Creșterea eficienței energetice si gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Breaza, comuna Breaza, judetul Buzău”.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni în perioada 09.03.2023-09.02.2026

Obiectul general al proiectului este îmbunătătirea fondului educațional construit, printr-o abordare integrată a eficienței energetice în clădirile publice din comuna Breaza.

Obiectivul specific: Reabilitarea Școlii Gimnaziale Breaza, având suprafața desfașurată de 984 mp si achizitionarea a două stații de reincarcare mașini electrice

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10- Fondul Local, Operațiunea I.3- Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ teritoriale.

Valoarea totală a proiectului este 2.195.114,63 lei fonduri nerambursabile.

Persoana de contact: Druga Adrian
E-mail: primaria_breazabz@yahoo.com
Telefon: 0238511501

PRIMAR
Druga Adrian

Comuna Breaza anunță începerea proiectului de investiție cu titlul ”Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Primăria Comunei Breaza, Comuna Breaza, Județul Buzău”.

Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta – Componenta C10- Fondul local-Investiția
I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1.
Codul proiect: C10-I3-400
Contract de finanțare nr. 7228/19.01.2023

Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii primariei prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței angajaților primăriei – beneficiari direcți ai investiției.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte contractantă.

Data de începere: 13.02.2023;
Data finalizare: 13.02.2026.
Valoarea totală a proiectului: 2.183.515,77 lei cu TVA din care 1.834.887,20 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA), iar 348.628,57 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Comuna Breaza anunta finalizarea proiectului “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Breaza, Județul Buzau“, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Componentă 1 – Apel: REACT-EU-Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, număr contract 833/12.01.2022. – Click aici pentru download –