Consiliul Local Comuna Breaza, Buzau
Consiliul local
Componența consiliului local Breaza

În România, Consiliul Local este o autoritate administrativă autonomă deliberativă, compusa din primar și consilieri aleși în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Local se întrunește lunar în ședințe ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. În intervalul dintre ședințe, Consiliul îsi desfășoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotărâri sau a altor acte prezentate consiliului.

Componența consiliului local, începând cu toamna anului 2020.

Bădina Ioan – Consilier local
Bârsan Iuliana – Consilier local
Bogză Viorel – Consilier local
Chelaru Eduard – Consilier local
Croitoru Georgian – Consilier local
Croitoru Maria – Consilier local
Dobre Lucian – Consilier local
Ene Georgiana-Florentina – Consilier local
Ene Vasile – Consilier local
Iacov Tănase – Consilier local
Stoica Ionuț-Cornel – Consilier local

Comisii de specialitate

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiare, socio-culturale, culte, agricultură, protecția mediului și urbanism, servicii și comerț, formată din următorii consilieri:

Bogză Viorel – Președinte
Dobre Lucian – Secretar
Botea Vasile – Membru
Negoiță Mihai – Membru
Lupu Aurel – Membru

2. Comisia pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, activități sportive și de agrement, formată din următorii consilieri:

Croitoru Maria – Președinte
Chelaru Eduard – Secretar
Păun Irinel – Membru

3. Comisia pentru administratia publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, formată din următorii consilieri:

Bădină Ioan – Președinte
Croitoru Georgian – Secretar
Păun Irinel – Membru

Descarcă de aici documentul hotărâre privind alegerea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Breaza. – Format PDF –