Primarie Comuna Breaza, Buzau
Organigrama
Structură administrație Comună Breaza

Administratia publică are ca obiect realizarea valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei comunităţi distincte, recunoscută ca atare de către stat, valori care sunt exprimate în actele elaborate de puterea legiuitoare. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Organigrama 26.09.2019
Hotărârea Consiliului Local Breaza privind Organigrama, nr. 94/26.09.2019

Organigrama 23.05.2019
Hotărârea Consiliului Local Breaza privind Organigrama, nr. 64/23.05.2019

Organigrama 28.03.2019
Hotărârea Consiliului Local Breaza privind Organigrama, nr. 34/28.03.2019

Organigrama 21.01.2016
Hotărârea Consiliului Local Breaza privind Organigrama, nr.5/21.1.2016

Organigrama 19.06.2015
Hotărârea Consiliului Local Breaza privind Organigrama, nr.31/19.06.2015