Convocări ședințe
Convocări ședințe – 2020

Convocare Consiliu Local Breaza – 30.01.2020 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 09.01.2020 – Click aici pentru download –

Convocări ședințe
Convocări ședințe – 2019

Convocare Consiliu Local Breaza – 28.03.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 19.12.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 10.12.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 28.11.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 12.11.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 25.10.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 08.10.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 02.10.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 6.09.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 29.08.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 25.07.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 27.06.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 22.05.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 23.05.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 22.04.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 28.02.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 31.01.2019 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 10.01.2019 – Click aici pentru download –

Convocări ședințe
Convocări ședințe – 2018

Convocare Consiliu Local Breaza – 19.12.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 29.11.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 25.10.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 27.09.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 30.08.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 19.07.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 28.06.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 31.05.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 16.05.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 26.04.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 29.03.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 22.02.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 30.01.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 22.01.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 16.01.2018 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 08.01.2018 – Click aici pentru download –