Primarie Comuna Breaza, Buzau
Strategii dezvoltare
Strategii de dezvoltare Comună Breaza

Strategiile de dezvoltare durabilă a comunei Breaza sunt documentele prin care sunt analizate resursele locale în vederea gestionării acestora în cel mai eficient mod posibil pe termen scurt, mediu şi lung. Planificarea strategică are ca punct de pornire inventarierea resurselor şi potenţialului economic, social şi demografic.

Inventarierea acestora se face atât pentru prezent, cât şi pentru trecut, în vederea învăţării din experienţele anterioare, precum şi pentru a putea obţine prognoze în funcţie de diferiţi indicatori. A planifica strategic înseamnă a lua în calcul astfel de factori ce pot influenţa comuna Breaza în mod pozitiv sau negativ, pentru a adopta politici de valorificare a celor pozitivi şi de preîntâmpinare sau de minimizare a celor negativi.

Strategii în curs

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Breaza: 2021-2027

Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare: 2015-2032

Strategia de dezvoltare a comunei Breaza – 2014