Primarie Comuna Breaza, Buzau
Rapoarte și studii
Rapoarte și studii privind Comuna Breaza

Glosar de termeni:
Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
Minuta = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată

Rapoarte de evaluare și implementare

Raport de evaluare a implementarii legii 52/2003 in anul 2016

Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2016

Raport implementare legea 52/2003

Raport implemetare Legea 544/2001