Concursuri
Anunțuri referitoare la concursurile pentru administrația Breaza

ANUNT privind desfăşurarea concursului/examenului de recrutare in functia publica de executie vacanta de: „inspector, clasa I, grad profesional debutant” cu atributii in domeniul stare civila – Click aici pentru download –

FORMULAR DE ÎNSCRIERE la concurs pentru funcțiile publice – Click aici pentru download –

Rezultat final la concursul pentru ocuparea functiei publice de “inspector, clasa I, grad profesional debutant”-Compartiment “Registratura, Patrimoniu si Resurse Umane” – Click aici pentru download –

Rezultat final la concursul pentru ocuparea functiei publice de “referent, clasa III, grad profesional asistent”-Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala” – Click aici pentru download –

Rezultatul contestatiei fata de rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de “inspector, clasa I, grad profesional debutant” – Compartiment “Registratura, Patrimoniu si Resurse Umane” – Click aici pentru download –

Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea functiei publice de “referent, clasa III, grad profesional asistent”- Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala” – Click aici pentru download –

Rezultat proba scrisa concurs pentru ocuparea functiei publice de “inspector, clasa I, grad profesional debutant”-Compartiment “Registratura, Patrimoniu si Resurse Umane” – Click aici pentru download –

Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei publice de “referent, clasa III, grad profesional asistent”-Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala” – Click aici pentru download –

Rezultat proba selectie dosare concurs recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante de “referent, clasa III, grad profesional asistent” si “inspector, clasa I, grad profesional debutant” – Click aici pentru download –

Concurs recrutare in functiile publice de executie vacante de “referent, clasa III, grad profesional asistent” – Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala si “inspector, clasa I, grad profesional debutant” – Compartiment Registratura, Patrimoniu si Resurse Umane – Click aici pentru download –

Rezultat final “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal – Click aici pentru download –

Rezultat proba interviu “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal – Click aici pentru download –

Rezultat proba scrisa “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal – Click aici pentru download –

Rezultat proba selectie dosare “muncitor calificat III” – Serviciul Apa-Canal CL Breaza – Click aici pentru download –

Centralizator final concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent”- Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala – Click aici pentru download –

Rezultat proba interviu concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent”- Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala – Click aici pentru download –

Rezultat proba scrisa concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent” – Compartiment Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala” – Click aici pentru download –

Centralizator final concurs “referent casier II” – Serviciul Salubrizare CL Breaza – Click aici pentru download –

Rezultat proba selectia de dosare concurs “referent, clasa III, grad profesional asistent” – Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala” – Click aici pentru download –

Rezultat proba interviu concurs “referent casier gradul II”- Serviciul Salubrizare CL Breaza – Click aici pentru download –

Rezultat proba scrisa concurs “referent casier II”- Serviciul Salubrizare CL Breaza – Click aici pentru download –

Concurs recrutare – muncitor calificat III – serviciul Apa-canal – Consiliul Local Breaza – Click aici pentru download –

Rezultat proba -selectie dosare -referent casier ,gradul II -Serviciul Salubrizare CL Breaza – Click aici pentru download –

Concurs “referent casier, gradul II”- Serviciul Salubrizare CL Breaza – Click aici pentru download –

Concurs recrutare “referent, clasa III, grad profesional asistent”-Compartiment “Taxe si impozite locale, casierie si urmarire fiscala” – Click aici pentru download –

Rezultat selectie dosare concurs recrutare Inspector debutant – Click aici pentru download –

Concus recrutare Inspector debutant – Click aici pentru download –

Rezultate finale-Administrator II -serviciul Apa canal CL Breaza – Click aici pentru download –

Rezultat proba interviu-Administrator II -serviciul Apa canal CL Breaza – Click aici pentru download –

Rezultat proba scrisa- Administrator II -serviciul Apa canal CL Breaza – Click aici pentru download –

Selectie dosare ,,Administrator II -serviciul Apa anal CL Breaza – Click aici pentru download –

Concurs recrutare ,,Administrator II ;; serviciul APA CANAL CL BREAZA – Click aici pentru download –

Concurs recrutare referent casier ,gradul I A- Compartimentul serviciul Apa -Canal – Click aici pentru download –

Concurs recrutare referent grad. III – compartimentul cadastru agricultura – Click aici pentru download –