Primarie Comuna Breaza, Buzau
Regulament
Regulament de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului a fost elaborat in baza Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a altor acte normative in vigoare, in temeiul carora isi desfasoara activitatea.

Comuna Breaza este unitate administrativ teritoriala cu personalitate juridica. Comuna poseda patrimoniu, iar autoritatile administratiei locale au initiativa in ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitand, in conditiile legii, autoritatea in limitele administrativ-teritoriale stabilite.

Administratia publica a Comunei Breaza se intemeiaza pe principiile descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor de interes deosebit.

Descarcă R.O.F.

Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza – 28.06.2018 – Descarcă în format PDF –

Hotărârea Consiliului Local Breaza privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare – Descarcă în format PDF –

Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza – 26.10.2009 – Descarcă în format PDF –