Cereri și formulare
Utile: cereri și formulare tipizate

Modele de formulare sau cereri

Cerere pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (ajutor de incalzire) – Formular PDF inteligent – Click aici pentru download –

Cerere/formular compensare – Click aici pentru download –
Cerere/formular restituire – Click aici pentru download –

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local – Click aici pentru download –

Certificat de atestare fiscalã pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local – Click aici pentru download –

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local – Click aici pentru download –

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale si alte venituri datorate bugetului local – Click aici pentru download –

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice – Click aici pentru download –

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate – Click aici pentru download –

Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – Click aici pentru download –

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – Documentul 1 – Click aici pentru download –

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – Documentul 2 – Click aici pentru download –

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – Documentul 1 – Click aici pentru download –

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – Documentul 2 – Click aici pentru download –

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietate – Click aici pentru download –

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietate – Click aici pentru download –

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietate – Click aici pentru download –

Decizie de impunere pentru anul 2016 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice – Documentul 1 – Click aici pentru download –

Decizie de impunere pentru anul 2016 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice – Documentul 2 – Click aici pentru download –

Formular pentru solicitare in baza legii 544/2001 – Click aici pentru download –

Formulare pentru reclamații administrative

Formular pentru reclamație administrativă – nerăspuns în termen legal – Click aici pentru download –

Formular pentru reclamație administrativă – refuz la solicitare – Click aici pentru download –

Formular pentru reclamație administrativă – răspuns negativ – Click aici pentru download –