Primarie Comuna Breaza, Buzau

Conturi Primaria Comunei Breaza pentru impozite si taxe locale

Primarie Comuna Breaza, BuzauConturi Primaria Comunei Breaza pentru impozite si taxe locale. (Atentionare pentru cetățeni, plătitori, contribuabili. La momentul platii va rugam sa specificati proprietarul/rolul unic nominal pentru care se face plata).

CIF UAT COMUNA BREAZA 4055840

BENEFICIAR UAT COMUNA BREAZA

-impozit cladiri persoane fizice RO63TREZ1662107020101XXX
-impozit cladiri persoane juridice RO13TREZ1662107020102XXX
-impozit terem intravilan persoane fizice RO10TREZ1662107020201XXX
-impozit teren intravilan persoane juridice RO57TREZ1662107020202XXX
-impozit teren extravilan (fizice/juridice) RO07TREZ1662107020203XXX
-impozit mijloace transport persoane fizice RO82TREZ1662116020201XXX
-impozit mijloace transport persoane juridice RO32TREZ1662116020202XXX
-pentru chirii si concesiuni/redeventa RO86TREZ16621A300530XXXX
-alte impozite si taxe RO15TREZ16621180250XXXXX

ATENTIE LA MOMENTUL PLATII VA RUGAM SA SPECIFICATI PROPRIETARUL/ ROLUL UNIC NOMINAL PENTRU CARE SE FACE PLATA

Cont Consiliul Local Breaza – Serviciul Salubrizare
CIF 39793629
BENEFICIAR CONSILIUL LOCAL BREAZA-SERVICIUL SALUBRIZARE
-cont RO97TREZ16621F335000XXXX

ATENTIE LA MOMENTUL PLATII VA RUGAM SA SPECIFICATI TITULARUL

Cont Consiliul Local –Serviciul apa canal
CIF 38327370
BENEFICIAR CONSILIUL LOCAL –SERVICIUL APA CANAL
-cont RO82TREZ16621F330800XXXX

ATENTIE LA MOMENTUL PLATII VA RUGAM SA SPECIFICATI TITULARUL