Rezultat probă interviu la concurs recrutare funcție publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de «inspector, clasa I, grad profesional debutant» in cadrul Compartimentului «Urbanism, stare-civila» din data de 20.01.2022

Avand in vedere prevederile art.61 din HG nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de examen comunica urmatoarele rezultate :

 

Nr.crt. Indice dosar incriere concurs Numele si prenumele candidatului Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 96/07.01.2022   93 ADMIS

• Candidatul nemultumit de rezultatul probei interviu poate depune contestatie in termen de cel mult 24 ore de la afisarea rezultatelor interviului la sediul U.A.T. Comuna Breaza, conform art.63-68 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

• Afisat astazi, 20.01.2022 ora 15.00 la sediul U.A.T. Comuna Breaza, judetul Buzau.

Secretar, Ionita Simona Elena