Rezultat probă scrisă la concurs recrutare funcție publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de «inspector, clasa I, grad profesional debutant» in cadrul Compartimentului «Urbanism, stare-civila» din data de 20.01.2022

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2)-(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.crt. Indice dosar incriere concurs Numele si prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 96/07.01.2022   66,33 ADMIS
2. 160/10.01.2022   43,66 RESPINS

– Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 25.01.2022, ora 10,00, la sediul U.A.T. Comuna Breaza.

– Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

– Afişat astăzi, 20.01.2022, ora 14.00, la sediul U.A.T. Comuna Breaza.

Secretar, Ionita Simona Elena