Rezultat final, concurs recrutare funcție publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de «inspector, clasa I, grad profesional debutant» in cadrul Compartimentului «Urbanism, stare-civila».

Având în vedere ca in data de 20.01.2022 ora 10.00 s-a desfasurat proba scrisa a concursului de recrutare, precum si proba interviu la ora 14.30 in urma declaratiei pe proprie raspundere a candidatilor precum ca nu contesta rezultatele probei scrise, comisia de examen comunică rezultatele finale ale concursului de recrutare :

 

Nr.crt. Indice dosar incriere concurs Numele si prenumele candidatului Punctajul  finalal concursului Rezultatul final al concursului
1. 96/07.01.2022   159.33 ADMIS

 

• Afişat astăzi, 21.01.2022, ora 14:00, la sediul U.A.T. Breaza, conform art. 62 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Secretar, Ionita Simona Elena