Proces verbal de afișare

Subsemnata Belu Mădălina Carmen, având funcția de Inspector Asistent în cadrul UAT comuna Breaza, am procedat astăzi 18.05.2023, la afișarea procesului verbal seria DGPLS4 nr. 139710/10.04.2023, a numitului HUMULESCU PETRIȘOR TEODOR emis de Direcția Generală de Poliție Locală – Direcția Management Operațional și transmis prin adresa nr. 33791/12.05.2023, împreună cu procesul verbal de afișare la avizier.

Afișarea s-a efectuat în prezența martorului. Nume și Prenume: Popescu Ștefan Norocel
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Click pe imagini pentru a descărca documentul integral.