Proces verbal de afișare

Subsemnata Belu Mădălina Carmen, având funcția de Inspector Asistent în cadrul UAT comuna Breaza, am procedat astăzi 15.05.2023, la afișarea procesului verbal seria DGPLS4 nr. 141347/30.03.2023, a numitului HUMULESCU PETRIȘOR TEODOR emis de Direcția Generală de Poliție Locală – Direcția Management Operațional și transmis prin adresa nr. 30648/04.05.2023, împreună cu procesul verbal de afișare la avizier.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Click pe imagini pentru a descărca documentul integral.