Legătură electronică – link către platforma națională de pregătire pentru situații de urgență

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 151/22.02.2023 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, în vederea creșterii gradului de informare a populației, vă revine obligația de a publica pe paginile de internet proprii, la loc vizibil, o legătură electronică – link către platforma națională de pregătire pentru situații de urgență ,,fiipregătit.ro”.

Față de cele arătate, vă solicităm, ca în cel mai scurt timp să procedați la punerea în aplicare a acestei prevederi legale.

Cu deosebită considerație,
p.P R E F E C T
SUBPREFECT
MIHAIL GABRIEL ILIE