Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna Breaza anunță începerea proiectului de investiție cu titlul ”Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Primăria Comunei Breaza, Comuna Breaza, Județul Buzău”.

Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta – Componenta C10- Fondul local-Investiția
I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1.
Codul proiect: C10-I3-400
Contract de finanțare nr. 7228/19.01.2023

Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii primariei prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței angajaților primăriei – beneficiari direcți ai investiției.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte contractantă.

Data de începere: 13.02.2023;
Data finalizare: 13.02.2026.
Valoarea totală a proiectului: 2.183.515,77 lei cu TVA din care 1.834.887,20 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA), iar 348.628,57 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.