Situații financiare – 2016
Situațiile financiare ale comunei Breaza pentru anul 2016

Balanta de verificare -31.03.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Contul de executie venituri -30.06.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Cont de executie venituri- 31.03.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Contul de executie cheltuieli-30.06.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Cont de executie cheltuieli-31.03.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Contul de rezultat patrimonial-30.06.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Cont de rezultat patrimonial -31.03.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Situatia activelor si datoriilor-30.06.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Situatia activelor si datoriilor -31.03.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Situatia fluxurilor-30.06.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Situatia fluxurilor de trezorerie -31.03.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Balanta de verificare -30.09.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Contul de executie venituri- 31.12.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Cont de executie venituri- 30.09.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Contul de executie cheltuieli -31.12.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Contul de executie cheltuieli- 30.09.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Cont de rezultat patrimonial – 31.12.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Cont de rezultat patrimonial – 30.09.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Situatia fluxurilor de trezorerie -31.12.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Situatia fluxurilor de trezorerie – 30.09.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Situatia activelor si datoriilor -31.12.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Situatia activelor neamortizabile-31.12.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Situatia activelor amortizabile- 31.12.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Darea de seama  trim IV 2016< - Click aici pentru a descărca documentul în format PDF -
Dare de seama trim III -2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Dare de seama trim II -2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –
Dare de seama trim.I -2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –