Situații financiare – 2010
Situațiile financiare ale comunei Breaza pentru anul 2010

♦Balanta de verificare-30.03.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

♦Balanta de verificare-30.06.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de rezultat patrimonial-30.03.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de rezultat patrimonial-30.06.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie venituri-30.03.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie venituri-30.06.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie cheltuieli-30.03.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie – cheltuieli-30.06.2016 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia activelor si datorii-30.03.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia activelor si datoriilor -30.06.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Plati restante-30.03.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Plati restante-30.06.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia fluxurilor de trezorerie-30.03.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Fluxuri de trezorerie -30.06.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Balanta de verificare -30.09.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Balanta de verificare-31.12.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de rezultat patrimonial-30.09.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Contul de rezultat patrimonial-31.12.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie -venituri-30.09.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie venituri-31.12.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie cheltuieli -30.09.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie cheltuieli -31.12.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia activelor si datorii -30.09.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Plati restante -31.12.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Plati restante -30.09.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia activelor si datoriilor -31.12.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia fluxurilor de trezorerie-30.09.2010 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia activelor fixe amortizabile – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia activelor fixe neamortizabile – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia fluxurilor de trezorerie – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –