Rezultatul probei “selectia de dosare” la concursul pentru ocuparea functiei vacante de ,,Muncitor calificat III’’ din cadrul Serviciului Apă-Canal

Rezultatul probei “selectia de dosare” la concursul/examenul pentru ocuparea a functiilor contractuale de executie vacante de ,,Muncitor calificat III’’ din cadrul Serviciului « CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL», din data de 17.05.2023

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs/examen comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Indice dosar înscriere concurs Numele și prenumele candidatului Funcția contractuală vacantă Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecției dosarelor
1. 2996/03.05.2023   Muncitor calificat III Serviciul « CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE» RESPINS

 

  • Candidatul/tii declarat/i admis/i va/vor susţine proba scrisă în data de 17.05.2023, ora 10.00, respectiv, la sediul U.A.T. Comuna Breaza, Judetul Buzau.
  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
  • Afişat astăzi, 09.05.2023, ora 15.30 la sediul U.A.T. Comuna Breaza, judeţul Buzău.

SECRETAR COMISIE CONCURS
IONIȚĂ SIMONA