Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2021

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2021.

Numele autoritatii sau institutiei publice: PRIMARIA COM. BREAZA, JUD. BUZAU