FORMULAR DE ÎNSCRIERE la concurs pentru funcțiile publice

FORMULAR DE ÎNSCRIERE la concurs pentru funcțiile publice.

Se completează doar de către candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante.
1) Se vor trece calificativele “cunoştinţe de bază”, “bine” sau “foarte bine”; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor “utilizator elementar”, “utilizator independent” şi, respectiv, “utilizator experimentat”.

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară.
4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.
5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.
6) Se va bifa cu “X” varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
8) Se va bifa cu “X” varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.

CLICK PE IMAGINE PENTRU A DESCĂRCA FORMULARUL – FORMAT DOC.