Comunicat de presă ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna BREAZA anunță semnarea contractului de finanțare nr 20318/17.02.2023 si inceperea proiectului de investitie cu titlul ”Creșterea eficienței energetice si gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Breaza, comuna Breaza, judetul Buzău”.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni în perioada 09.03.2023-09.02.2026

Obiectul general al proiectului este îmbunătătirea fondului educațional construit, printr-o abordare integrată a eficienței energetice în clădirile publice din comuna Breaza.

Obiectivul specific: Reabilitarea Școlii Gimnaziale Breaza, având suprafața desfașurată de 984 mp si achizitionarea a două stații de reincarcare mașini electrice

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10- Fondul Local, Operațiunea I.3- Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ teritoriale.

Valoarea totală a proiectului este 2.195.114,63 lei fonduri nerambursabile.

Persoana de contact: Druga Adrian
E-mail: primaria_breazabz@yahoo.com
Telefon: 0238511501

PRIMAR
Druga Adrian