Anunt public privind decizia etapei de incadrare

UAT BREAZA titular al proiectului ,,Înființarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Breaza, judetul Buzău” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in context transfrontalier si nu se supune evaluarii adecvate, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat in comuna Breaza, sat Breaza, jud. Buzau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Buzau din mun. Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.