Anunț public – Înființare centru de colectare a deseurilor

COMUNA BREAZA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Înființarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Breaza, judetul Buzău”, propus a fi amplasat in intravilan sat. Breaza, com. Breaza, judetul Buzau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau din Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3 si la sediul Comunei Breaza, din sat. Breaza, com. Breaza, jud. Buzau, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzau din Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3.