Anunț de începere proiect ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT”

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Breaza, Județul Buzău” cod proiect SMIS 144202.

Comuna Breaza, Județul Buzău a semnat în cursul lunii iulie 2021 contractul de finanţare pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Breaza, Județul Buzău”,

în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, axa prioritară 2:Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3: îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – secţiunea e-educaţie, număr contract 202/233t/16.07.2021.

Obiectivul general al proiectului: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.
Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

R1: Dotare cu echipamente/dispozitive incadrate ca obiecte de inventar:
– Tablete scolare cu abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 149 bucati;
– Laptop: 17 bucati;
– Camera web videoconferinta: 9 bucati.

R2: Dotare cu echipamente/dispozitive incadrate ca mijloace fixe:
– Tabla interactiva: 9 bucati.

R3: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală.

R4: Asigurarea întocmirii și depunerii cererii de finanțare în vederea încarcării în Mysmis precum și asistența în implementarea proiectului.

R5: Asigurarea auditului financiar la finalizarea activităților proiectului.

Valoare proiect: 268,766.12 lei
Finanţare nerambursabilă: 250,996.30 lei
Data începerii proiectului: 16.07.2021
Data finalizării proiectului: 16.10.2021
Numărul contractului de finanţare: 202/233t/16.07.2021
Cod SMIS: 144202
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:
Adresa: Localitatea Breaza, Comuna Breaza, Judeţul Buzău
Telefon: +40 238.511.501
Fax: +40 238.511.738
E-mail: primaria_breazabz@yahoo.com