Afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Breaza anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 1, 2, 3, 4, 5, 6 incepand cu data de 06.10.2016 pentru o perioada de 60 de zile la sediul institutiei, conform art.14, alin (1)si (2) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de rectificarea a documentelor tehnice vor fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Administratiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.