Strategia de dezvoltare a Comunei Breaza

Strategia de dezvoltare locală a comunei Breaza pentru perioada 2014-2020 a fost realizata pe o perioada de 7 ani. Aceasta urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in concordant cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2014-2020.

Prezentul document este realizat la solicitarea reprentantilor comunei Breaza din judetul Buzau si reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de dezvoltare pe urmatorii 7 ani. Soluţionarea problemelor locale şi implementarea proiectelor de dezvoltare utilizând posibilitatea de accesare a fondurilor comunitare prin programele operaţionale sectoriale.

Strategia de dezvoltare locală a comunei Breaza pentru perioada 2014-2020 poate fi consultata AICI!