Situații financiare – 2015
Situațiile financiare ale comunei Breaza pentru anul 2015

Balanta de verificare – 31.03.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Balanta de verificare -30.06.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie cheltuieli – 31.03.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie cheltuieli -30.06.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie cheltuieli VP- 31.03.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie venituri -30.06.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie venituri – 31.03.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de rezultat patrimonial -30.06.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie venituri VP – 31.03.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia activelor si datoriilor -30.06.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de rezultat patrimonial – 31.03.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia fluxurilor de trezorerie -30.06.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia activelor si datoriilor- 31.03.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia fluxurilor de trezorerie – 31.03.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie cheltuieli -30.09.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Balanta de verificare-31.12.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de executie venituri -30.09.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Contul de executie venituri -31.12.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Cont de rezultat patrimonial -30.09.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Contul de executie cheltuieli -31.12.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia fluxurilor de trezorerie -30.09.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Contul de rezultata patrimonial -31.12.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia activelor amortizabile-31.12.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia activelor neamortizabile-31.12.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia activelor si datoriilor-31.12.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –

Situatia fluxurilor de trezorerie-31.12.2015 – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF –