Rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare – inspector, clasa I, grad profesional debutant

REZULTATUL selecţiei  dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru  ocuparea functiei publice de executie de « inspector, clasa I, grad profesional debutant » in cadrul Compartimentului « Urbanism, stare-civila».

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. „a” si art. 50 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Nr. crt. Indice dosar incriere concurs Numele si prenumele candidatului Instituţia/autoritatea publică Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 96/07.01.2022   U.A.T.  Comuna Breaza, judetul Buzau ADMIS
2. 160/10.01.2022   U.A.T.  Comuna Breaza, judetul Buzau ADMIS

 

Candidatii declarati admisi vor susţine proba scrisa in data de 20.01.2022, ora 10.00, la sediul U.A.T. Comuna Breaza, judetul Buzau.

Candidatii nemulţumiti de rezultatul obţinut pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de concurs – Ionita Simona Elena.

Afisat astazi, 13.01.2022, ora 09.00 la sediul U.A.T. Comuna Breaza, judetul Buzau.

Secretar comisie:

IONITA SIMONA ELENA