Procese-verbale de afișare amendă și somație

Subsemnata Belu Mădălina Carmen, având funcția de Inspector Asistent în cadrul UAT comuna Breaza, am procedat astăzi 18.10.2023, la afișarea procesului verbal seria DCI nr. 0035522/17.09.2023, a numitului HUMULESCU PETRIȘOR TEODOR emis de Direcția Generală de Poliție Locală – Prim. Mun. București Sector 5 și transmis prin adresa nr. 76171/12.10.2023, împreună cu procesul verbal de afișare la avizier.

Afișarea s-a efectuat în prezența martorului. Nume și Prenume: Popescu Ștefan Norocel
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Click pe imagini pentru a descărca documentul integral.

Click pe imagini pentru a descărca documentul integral.