PROCES-VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 5659/16.09.2021

Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul Belu Madalina Carmen am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 16.09.2021, concomitent la sediul UAT Comuna Breaza şi pe pagina de Internet www.primariabreazabz.ro, anunţul nr. 5659 din data de 16.09.2021.

Intocmit,
Belu Madalina Carmen