Notă anulare procedura atribuire contract

Comuna Breaza, judetul Buzau, in calitate de solicitant pentru proiectul ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Breaza, Judetul Buzau”, prin reprezentantul legal, Primar DRUGA IOAN, decide anularea procedurii pentru atribuirea contractului pentru procedura de achizitie publica ce are ca obiect “Echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respective tablete, echipamente si dispozitive”, avand urmatoarele coordonate: