Anunț licitație publică pentru închirierea unui imobil (teren+construcție)

U.A.T. Comuna Breaza, sat Breaza, nr. 354A, judetul Buzau, CUI 4055840, tel. 0238.511.501, fax 0238.511.738, e-mail: primaria_breazabz@yahoo.com, persoana de contact: Ungureanu Carmen, organizeaza, la sediul sau, licitatie publica pentru inchirierea unui imobil(teren +construcție) aflat în domeniul privat al U.A.T. Comuna Breaza, jud. Buzău, situat în satul Vispesti, nr.120B, comuna Breaza, județul Buzău, în suprafață de 62 mp clădire și 157 mp teren aferent înscris în CF la nr. 21969 U.A.T.Comuna Breaza, conform O.U.G. 57/2019 și HCL nr. 3 din 27.01.2022.

Persoanele interesate pot intra in posesia documentatiei de atribuire de la secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza pana la data de 17.02.2022 ora 15.30. Achizitia caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intentioneaza sa participe la licitatia publica, pretul fiind de 100 lei.

– Data limita de solicitare a clarificarilor este 16.02.2022 ora 15.00.
– Oferta trebuie depusa la sediul U.A.T. Comuna Breaza, judetul Buzau, intr-un sigur exemplar, pana la data de 24.02.2022 ora 15.00.
– Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc in data 25.02.2022 ora 10.00, la sediul U.A.T. Comuna Breaza.
– Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii Tribunalul Buzau.

Prezentul anunt a fost transmis spre publicare in data de 31.01.2022.
Informatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0238/511.501.

PRIMAR,
ADRIAN DRUGĂ