Anunț finalizare proiect – cod proiect SMIS 144202

Comuna Breaza, Județul Buzău a finalizat implementarea proiectului al carui contract a fost semnat în cursul lunii iulie 2021, pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Breaza, Județul Buzău”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 4 dedicata sprijinirii ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID – 19 si al consecintelor sale sociale si pentru pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economie, cu finantare din REACT – EU, acţiunea 4.2.1 – „Sprijin pentru procesul educational on-line”, număr contract 202/233t/16.07.2021.

Obiectivul general al proiectului a fost: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.

Rezultate obtinute în urma implementării proiectului:
R1: Dotare cu echipamente/dispozitive incadrate ca obiecte de inventar:
– Tablete scolare cu abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 149 bucati;
– Laptop: 17 bucati;
– Camera web videoconferinta: 9 bucati.
R2: Dotare cu echipamente/dispozitive incadrate ca mijloace fixe:
– Tabla interactiva: 9 bucati.
R3: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală.
R4: Asigurarea întocmirii și depunerii cererii de finanțare în vederea încarcării în Mysmis precum și asistența în implementarea proiectului.
R5: Asigurarea auditului financiar la finalizarea activităților proiectului.

Valoare proiect: 268,766.12 lei
Finanţare nerambursabilă: 250,996.30 lei
Data începerii proiectului: 16.07.2021
Data finalizării proiectului: 16.04.2022
Numărul contractului de finanţare: 202/233t/16.07.2021
Cod SMIS: 144202

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT – EU prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
„COMPETITIVI IMPREUNA!”

Date de contact:
Adresa: Localitatea Breaza, Comuna Breaza, Judeţul Buzău
Telefon: +40 238.511.501
Fax: +40 238.511.738
E-mail: primaria_breazabz@yahoo.com