Anunț de interes public privind începerea lucrărilor de Cadastru și Carte Funciară – Sahateni

Unitatea Administrativ Teritoriala Sahateni, a fost inclusa in programul National de Cadastru si Carte Funciara, prin care se vor cadastra gratuit imobilele (proprietatile) de pe raza comunei Sahateni, judetul Buzau, atat in intravilan cat si in extravilan.

Va rugam ca pentru o buna desfasurare in ce priveste derularea programului mai sus mentionat proprietarii/detinatorii de imobile (terenuri) situate pe raza comunei Sahateni sunt invitati sa prezinte la sediul UAT Sahateni pentru a depune documentele care atesta Proprietatea.