Comunicat de presă – Începere proiect SMIS 143505

“Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Breaza, Județul Buzau”

cod proiect SMIS 143505

Comuna Breaza a semnat în data de 12 ianuarie 2022 contractul de finanţare pentru proiectul: “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Breaza, Județul Buzau”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Componentă 1 – Apel: REACT-EU-Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, număr contract 833/12.01.2022.

Valoarea totală a contractului este de 126.552,06 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.
Perioada de implementare a proiectului este de 23 luni.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea desfășurarii în bune condiții a serviciului public de educație prin asigurarea de echipamente de protecție medicală precum și alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului, care vor duce la atingerea obiectivului general, sunt:

1. OS1. Dotarea Şcolii Gimnaziale Breaza cu materiale si consumabile necesare prevenirii si combaterii SARS-COv 2: masti faciale, manusi, dispensere sapun lichid, covoare dezinfectante, clor pentru suprafete si toalete, dezinfectant pentru suprafete, etc. Acest obiectiv specific contribuie la indeplinirea obiectivului general al prezentului proiect si implicit la indeplinirea Obiectivului Specific 9.1 din cadrul Axei Prioritare 9.

2. OS2. Dotarea Şcolii Gimnaziale Breaza cu echipamente – lampi UV destinate dezinfectarii celor 10 sali de clasa. Acest obiectiv specific contribuie la indeplinirea obiectivului general al prezentului proiect si implicit la indeplinirea Obiectivului Specific 9.1 din cadrul Axei Prioritare 9.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

1. Dotare unitati de invatamant cu masti de protectie – 18.480 bucati.
2. Dotare cu manusi de protectie – 440 perechi
3. Dotare cu dispensere automate – 10 dispensere
4. Dotare unitate unitati de invatamant cu sapun lichid antibacterian – 92 litri
5. Dotare cu covoare dezinfectante intrare – 5 covoare dezinfectante
6. Dotare unitati de invatamant cu clor dezinfectant pentru podele si toalete – 391 litri.
7. Dotare unitati de invatamant cu dezinfectant pentru suprafete (banci, catedre, geamuri, etc) 550 litri
8. Dotare sali de clasa cu lampa uvc antibacteriana – 10 lampi
9. Un raport de audit final
10. Un dosar de consultanta pentru elaborarea si depunerea cererii de finantare precum si asistenta în management unitatii de implementare a proiectului (UIP) pe tot parcursul derularii acestuia
11. O campanie de publicitate

Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională – REACT-EU
prin POIM 2014-2020

Date de contact:
Adresa: Sat Breaza, Județul Buzau, România, cod poștal 105400
Telefon/Fax: +40 (0) 238.511.501 / +40 (0) 238.511.738
E-mail: primaria_breazabz@yahoo.com

——————————————————————–