Bugetul comunei Breaza pe anul 2016

Consiliul Local al comunei Breaza a aprobat bugetul local al comunei pe anul 2016.

Principalii indicatori ai bugetului pot fi identificaţi accesând această pagină!

Planul de investiţii pe anul 2016 şi Lista investiţiilor aprobate a se derula în anul 2016, cu finanţare integrală sau parţială din bugetul local, pot fi accesate în această pagină !