Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:
• Un număr de 1 recenzor pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Breaza, judetul Buzau
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
– Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
– Colectarea datelor în teren:
• autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
– In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) Holul U.A.T. (Primaria) Comuna Breaza, judetul Buzau.

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:
– Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
– Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
– Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
– Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
– Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
– Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
– Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
– În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
– Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE
– Muncă pe teren;
– Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
– Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

————————————————–